Kommunstyrelsen 2015 - 31.5.2017

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Kommuntyrelsens sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens ordförande: Greger Forsblom (SFP)
Kommunstyrelsens viceordförande: Christian Backlund (SFP)

Backlund, Christian (SFP)

Berger, Helena (SFP)

Borgmästars, Yvonne (SFP)

Forsblom, Greger (SFP)

Hjulfors, Bernhard (SFP)

Lindfors, Ralf (KD)

Roslund-Nordling, Camilla (SFP)

Sjöskog, Niclas (SFP)

Snellman, Bernt (KD)

Wiklund, Senja (KD)

Överfors, Johanna (SDP)

 

Ersättare:

Björkskog, Eva (KD)
(Lindfors, Ralf)

Ekman, Stephan (SFP)
(Backlund, Christian)

Grön, Paulina (SFP)
(Berger, Helena)

Häggblom, Carola (SFP)
(Hjulfors, Bernhard)

Häggman, Roger (SFP)
(Forsblom, Greger)

Häll, Tarja (SFP)
(Roslund-Nordling, Camilla)

Härmälä, Elin (SDP)
(Överfors, Johanna)

Kulla, Ingvar (SFP)
(Borgmästars, Yvonne)

Lasén, Joakim (SFP)
(Sjöskog, Niclas)

Lasén, Mikael (SFP)
(Wiklund, Senja)

Södö, Siv (KD)
(Snellman, Bernt)