Kommunstyrelsen 2015 - 31.5.2017

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Kommuntyrelsens sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens ordförande: Henrik Sandberg (SFP)
Kommunstyrelsens vice ordförande: Ralf Lindfors (KD)

Back, Eivor (SFP)
eivor.back(at)multi.fi
Skolhusvägen 11, 68600 Jakobstad
tfn 050-466 5129

Eriksson, Roger (SFP)
roger.eriksson(at)pedersore.fi
Kvarnbacksvägen 8, 68910 Bennäs
tfn 050-544 6438

Finne, Per-Erik (SFP)
per-erik.finne(at)multi.fi
Norrsidansvägen 198, 68920 Forsby
tfn 040-505 0391

Forsblom, Greger (SFP)
greger.forsblom(at)pedersore.fi
tfn 0500-368 852

Forsström-Fellman, Anette (SFP)
anette.forsstromfellman(at)yahoo.fi
Svarvarsvägen 202, 68930 Purmo

Holmäng, Johanna (SFP)
johanna.holmang(at)hotmail.com
tfn 050-3377 093

Lindfors, Ralf (KD)
ralf.lindfors(at)multi.fi
Ytteressevägen 195 C 2, 68810 Ytteresse
mobil 050-518 2866, hem 721 0367

Pettersson, David (KD)
david.pettersson(at)multi.fi
Södermansvägen 40, 68820 Esse
tfn 050-563 2719

Sandberg, Henrik (SFP)
henrik.sandberg(at)pedersore.fi
Skolbackavägen 79, 68830 Bäckby
tfn 050-5179 039, hem 7210 745

Wiklund, Senja (KD)
senjamard(at)hotmail.com
Vadbäckskroken 10, 68800 Kållby
tfn 050-3050 107

Överfors, Johanna (SDP)
johanna.overfors(at)gmail.com
tfn 050-322 9604

 

Ersättare:

Berger, Helena (SFP)
(Forsström-Fellman, Anette)

Björkskog, Eva (KD)
(Lindfors, Ralf)

Borgmästars, Yvonne (SFP)
(Eriksson, Roger)

Hjulfors, Bernhard (SFP)
(Back, Eivor)

Häggblom, Carola (SFP)
(Holmäng, Johanna)

Häggman, Roger (SFP)
(Forsblom, Greger)

Käldman, Leif (SFP)
(Finne, Per-Erik)

Källman, Carl-Johan (SDP)
(Överfors, Johanna)

Lasén, Mikael (SFP)
(Wiklund, Senja)

Wärn, Mathias (SFP)
(Sandberg, Henrik)

Östman, Majvor (KD)
(Pettersson, David)