Handikapprådet 2015-31.5.2017

Ordinarie

Eriksson, Roger, ordförande
Mattbäck, Ann-Britt, viceordförande
Berger, Helena
Enlund, Gunnar
Eklund-Rönnqvist, Katri
Snellman, Ann-Kristin
Soininen, Seppo
Sågfors, Max

Ersättare

Forsblom, Greger
Ekstrand, Svante
Lindfors, Ralf
King, Helmer
Lunabba, Maj-Gret
Krook, Maria
Stordahl, Maj-Britt
Ahlvik-Fors, Carina