Protokoll 2017

Ny-mapp

Bilder

Bygga-bo-och-miljo

Bostader

Byggnadsillsyn

Planlaggning

114 KB
90 KB
14 KB
91 KB

Tomter

119 KB
113 KB
106 KB
97 KB
92 KB
70 KB
93 KB
205 KB
91 KB
63 KB
61 KB
69 KB
96 KB
86 KB
115 KB
121 KB
48 KB
34 KB
59 KB
77 KB
91 KB
91 KB
96 KB
203 KB
334 KB
140 KB
122 KB
139 KB
83 KB
30 KB
156 KB
119 KB
41 KB
249 KB
89 KB
var
93 KB

Kultur-fritid-och-turism

Bibliotekbilder

Barn-och-Unga

29 KB
45 KB
38 KB
27 KB
45 KB
12 KB
32 KB
54 KB
22 KB
26 KB
34 KB
39 KB
31 KB
41 KB
31 KB
50 KB
65 KB
38 KB
38 KB
40 KB
45 KB
38 KB
33 KB
61 KB
32 KB
22 KB
28 KB

Forfattare

4,6 MB
56 KB
5,5 KB
2,2 MB
89 KB

Idrottsredskap

34 KB

Utstallningar

210 KB
41 KB
152 KB
365 KB
38 KB
153 KB
757 KB
305 KB
1,1 MB
177 KB
245 KB
260 KB
389 KB
321 KB
76 KB
596 KB
2,3 MB
2 MB
139 KB
266 KB
3 MB
473 KB
178 KB
223 KB
384 KB
272 KB
401 KB
109 KB
36 KB
46 KB
402 KB
620 KB
127 KB
116 KB
153 KB
672 KB
550 KB
1,5 MB
30 KB
29 KB
28 KB
37 KB
35 KB
998 KB
43 KB
bar
116 KB
214 KB
bil
96 KB
43 KB
65 KB
21 KB
37 KB
56 KB
39 KB
1,9 MB
712 KB
687 KB
34 KB
31 KB
39 KB
36 KB
73 KB
45 KB
81 KB
364 KB
391 KB
32 KB
132 KB
166 KB
8,2 KB
1,3 MB
141 KB
38 KB
39 KB
37 KB
76 KB
250 KB
67 KB
22 KB
17 KB
17 KB
47 KB

Turism

217 KB
248 KB
7,7 MB
63 KB
52 KB
7,8 KB
73 KB
42 KB
76 KB
186 KB
mat
118 KB
885 KB
141 KB
141 KB
207 KB
663 KB
61 KB
122 KB
44 KB
746 KB

ung

4,6 KB
6,8 KB
8,2 KB
9,6 KB
37 KB
23 KB
20 KB
72 KB
2,6 MB
2,6 MB
28 KB
38 KB
142 KB
68 KB
336 KB
128 KB
356 KB
710 KB
244 KB
246 KB
232 KB
1,6 MB
33 KB
4 MB
25 KB

Startsida

549 KB
885 KB
396 KB
449 KB
302 KB
1010 KB
748 KB
887 KB
829 KB
93 KB
387 KB
312 KB
750 KB
743 KB
298 KB
675 KB
270 KB
373 KB

Utbildning-och-barnomsorg

Forskolor-Daghem

diamanten

1,5 MB
68 KB
35 KB
297 KB
18 KB
2,2 MB
76 KB
4,5 MB
39 KB
292 KB
60 KB
18 KB
30 KB

SKOLOR

Backby-skola

101 KB
2,2 MB

Bennas-skola

416 KB

Edsevo-skola

276 KB

Forsby-skola

355 KB

Kallby-Heimbacka-skola

24 KB
28 KB
526 KB

Kyrkoby-skola

236 KB

Lepplax-skola

30 KB
365 KB

ostenso-skola

328 KB

PG

61 KB
2,8 MB

Purmo-skola

887 KB
49 KB
182 KB
43 KB

Ytteresse-skola

31 KB
200 KB
289 KB
139 KB
116 KB
84 KB
84 KB
7,4 MB
89 KB
10 KB
39 KB

Docs

Dagvards-och-utbildningsnamnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseprotokoll

127 KB
1,9 MB
7,2 MB
237 KB
7,1 MB
1,3 MB
1,3 MB
1,2 MB
3,7 MB
5,2 MB
2,8 MB
1,5 MB
5,1 MB
5,8 MB
1,1 MB
3,8 MB
4,1 MB
1,8 MB
420 KB
2,4 MB
2 MB

Suomenkielinen-jaosto

Foredragningslista

Dokumentarkiv

Bygga-bo-och-miljo

Planlaggning

Aktuella-planer

Kungorelser

89 KB
137 KB
1,1 MB
358 KB
337 KB
1,9 MB
2,8 MB
1,1 MB
2,1 MB

Trafik

5,4 MB

Vatten-Avlopp-El

156 KB

Kommun-och-politik

2,1 MB
2,2 MB
1,9 MB
1,4 MB
1,3 MB
106 KB
171 KB
85 KB
4,7 MB
6,2 MB
260 KB
188 KB

Kultur-fritid-och-turism

Turism

477 KB
1,7 MB
481 KB
398 KB
392 KB
3,1 MB

Lomakkeet

Lyhytaikatyo

28 KB

Paivahoidon-lomakkeet

23 KB
49 KB
28 KB
220 KB
35 KB
178 KB
27 KB
1,1 MB
58 KB
135 KB
36 KB
206 KB
81 KB
148 KB
27 KB
100 KB
6,9 MB
64 KB
53 KB
46 KB
62 KB
3,6 MB
23 KB
212 KB
526 KB
23 KB
20 KB
47 KB
71 KB
17 KB
46 KB
38 KB
48 KB
84 KB
40 KB
59 KB

Naringsliv-och-arbete

Landsbygdsservice

18 KB
65 KB
35 KB
69 KB
87 KB
90 KB
86 KB
96 KB
20 KB

Protokoll-2015

Aldreradet

Landsbygdsnamnden

890 KB
614 KB

Protokoll-2016

Protokoll-2017

Aldreradet

Idrottsnamnden

830 KB

Jakobstadsregionens-gymnasienamnd

576 KB

Kommunala-samarbetsnamnden-Kunnallinen-yhteistyolautakunta

462 KB

Revisionsnamnden

Ungdomsradet

7,4 MB

Utbildning-och-barnomsorg

Laroplaner

3,9 MB
165 KB

SKOLOR

Backby-skola

Bennas-skola

Edsevon-koulu

35 KB
28 KB
63 KB
398 KB
35 KB
206 KB
5,3 MB
752 KB
837 KB
79 KB
55 KB
20 KB
504 KB
1,9 MB
250 KB
55 KB
193 KB
33 KB
48 KB
225 KB
255 KB

Forsby-skola

Kallby-Heimbacka-skola

Kyrkoby-skola

Lepplax-skola

Ostenso-skola

Purmo-skola

32 KB

Sundby-skola

Sursik-skola

1,5 MB

Ytteresse-skola

73 KB
2,3 MB
25 KB

Uploads

background-images

361 KB

kultur-och-fritid

710 KB
94 KB
115 KB
140 KB
1 MB
92 KB
102 KB
102 KB
89 KB
430 KB
6,1 MB
6,1 MB
6,1 MB
82 KB
82 KB
52 KB
11 KB
and
376 KB
120 KB
120 KB
120 KB
120 KB
120 KB
85 KB
272 KB
283 KB
219 KB
219 KB
42 KB
13 KB
13 KB
13 KB
b14
125 KB
88 KB
188 KB
188 KB
188 KB
1007 KB
6,9 KB
6,9 KB
7,2 KB
7,2 KB
7,3 KB
7,3 KB
76 KB
116 KB
116 KB
4,6 MB
60 KB
52 KB
165 KB
33 KB
128 KB
849 KB
849 KB
849 KB
212 KB
360 KB
212 KB
200 KB
77 KB
859 KB
27 KB
27 KB
7 MB
99 KB
295 KB
295 KB
196 KB
196 KB
42 KB
42 KB
5,8 MB
10 KB
64 KB
8,5 MB
86 KB
82 KB
51 KB
171 KB
171 KB
193 KB
109 KB
236 KB
93 KB
136 KB
96 KB
80 KB
117 KB
97 KB
97 KB
108 KB
182 KB
182 KB
60 KB
44 KB
44 KB
63 KB
55 KB
55 KB
146 KB
122 KB
71 KB
71 KB
136 KB
105 KB
105 KB
105 KB
105 KB
97 KB
441 KB
1,4 MB
1,4 MB
102 KB
7,1 KB
7,1 KB
7,1 KB
7,1 KB
5,8 KB
44 KB
128 KB
95 KB
93 KB
652 bytes
19 KB
35 KB
74 KB
36 KB
461 KB
461 KB
7,7 MB
873 KB
538 KB
15 MB
80 KB
68 KB
243 KB
243 KB
263 KB
263 KB
82 KB
283 KB
82 KB
82 KB
283 KB
283 KB
526 KB
323 KB
293 KB
112 KB
305 KB
424 KB
265 KB
265 KB
265 KB
265 KB
68 KB
68 KB
68 KB
68 KB
68 KB
81 KB
81 KB
68 KB
59 KB
59 KB
59 KB
59 KB
232 KB
232 KB
232 KB
232 KB
83 KB
83 KB
309 KB
424 KB
323 KB
424 KB
424 KB
238 KB
112 KB
112 KB
424 KB
112 KB
146 KB
146 KB
138 KB
526 KB
71 KB
49 KB
49 KB
146 KB
783 KB
160 KB
526 KB
526 KB
160 KB
138 KB
189 KB
144 KB
146 KB
146 KB
146 KB
146 KB
88 KB
146 KB
887 KB
55 KB
440 KB
139 KB
232 KB
232 KB
232 KB
86 KB
86 KB
86 KB
107 KB
107 KB
153 KB
153 KB
153 KB
152 KB
112 KB
112 KB
112 KB
22 KB
22 KB
39 KB
65 KB
104 KB
433 KB
lp
3,3 KB
lp
70 KB
lp2
3,3 KB
100 KB
99 KB
99 KB
99 KB
99 KB
99 KB
299 KB
330 KB
199 KB
65 KB
65 KB
72 KB
95 KB
158 KB
158 KB
88 KB
47 KB
44 KB
91 KB
328 KB
267 KB
143 KB
31 KB
18 KB
18 KB
18 KB
81 KB
161 KB
7,9 KB
45 KB
45 KB
54 KB
38 KB
57 KB
58 KB
166 KB
387 KB
387 KB
214 KB
214 KB
99 KB
277 KB
244 KB
98 KB
277 KB
277 KB
110 KB
277 KB
244 KB
244 KB
27 KB
559 KB
559 KB
9,2 KB
885 KB
2,6 MB
2,6 MB
2,6 MB
1,2 MB
999 KB
999 KB
430 KB
210 KB
210 KB
80 KB
83 KB
83 KB
2,1 MB
2,1 MB
2,1 MB
2,1 MB
278 KB
278 KB
380 KB
380 KB
84 KB
360 KB
337 KB
6,3 KB
95 KB
688 KB
11 KB
255 KB
30 KB
30 KB
30 KB
82 KB
82 KB
976 KB
55 KB
119 KB
119 KB
119 KB
113 KB
81 KB
127 KB
46 KB
174 KB
135 KB
50 KB
50 KB
192 KB
47 KB
47 KB
289 KB
124 KB
8,9 KB
8,8 KB
41 KB
111 KB
2,3 MB