Social- och hälsovårdsnämnden

Pedersöres representanter:

Sandberg, Henrik, ordförande     Häggblom, Carola
Forsblom, Greger Storbacka, Håkan
Holmäng, Johanna Berger, Helena
Lindfors, Ralf Finne, Benita

 

 

 

 

Social- och hälsovårdsnämndens protokoll finns till påseende på www.jakobstad.fi