Social- och hälsovårdsnämnden

Pedersöres representanter:

Sandberg, Henrik, ordförande     Häggblom, Carola
Forsblom, Greger Storbacka, Håkan
Holmäng, Johanna Berger, Helena
Lindfors, Ralf Finne, Benita

 

 

 

 

Se hela nämndens sammansättning