Revisionsnämnden 1.6.2017 - 31.5.2021

Redogörelse för bindningar och registerbeskrivning

 

Medlemmar Ersättare
Pettersson, Roger, ordförande Backlund, Marlene
Stenmark, Tore, viceordförande     Westström, David
Eriksson, Roger Inborr, Gun
Muukkonen, Marina Nybacka, Sofia
Östman, Majvor Käld, Markus
Hägglund, Maila Kock, Viktor