Miljö- och byggnadsnämnden 1.6.2017 - 31.5.2021

 

Ordinarie

Ersättare
Häggman, Roger, ordförande Sandberg, Ola
Wikström, Daniel, vice ordförande        Aspfors, Stefan
Edström, Hanna Inborr, Gun
Lillqvist, Anja Mattjus, Camilla
Rönnlund, Carina Ena-Vikström, Camilla
Westström, David Stenmark, Tore
Östergård, Jan-Olof Holmbäck, Nicklas
Grankulla, Anja Sundkvist, John
Östman, Ronny Finne, Benita