Kommunstyrelsens sammanträden våren 2018

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under våren 2018:

8 januari
22 januari
5 februari
19 februari
12 mars
4 april
16 april
14 maj
21 maj
4 juni
18 juni

Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.

Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller sammanträden på avvikande datum än ovannämnda.