Kommunstyrelsens sammanträden hösten 2019

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under hösten 2019:

19 augusti
2 september
16 september
30 september
14 oktober
28 oktober
7-8 november (budgetmöte)
12 november
2 december
16 december

Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.

Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller sammanträden på avvikande datum än ovannämnda.