Kommunstyrelsens sammanträden våren 2019

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under våren 2019:

14 januari
4 februari
18 februari
18 mars
8 april
15 april
6 maj
20 maj
10 juni
24 juni

Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.

Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller sammanträden på avvikande datum än ovannämnda.