Kommunstyrelsens sammanträden hösten 2018

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar under hösten 2018:

27 augusti
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
22-23 november (budgetmöte)
17 december

Sammanträdena börjar i regel kl. 16.30.

Vid behov kan kommunstyrelsen också sammankallas till extra sammanträden eller sammanträden på avvikande datum än ovannämnda.