Personalsektionen 1.6.2017 - 31.6.2019

 

Ordinarie Ersättare
Greger Forsblom, ordf. Niclas Sjöskog
Bernhard Hjulfors, viceordf. Tarja Häll
Helena Berger Paulina Grön
Eva Björkskog Bernt Snellman
Senja Wiklund Siv Södö