Ekonomi- och koncernsektionen 1.6.2019 - 31.5.2021

 

Ordinarie Ersättare
Greger Forsblom, ordf. Tarja Häll
Ingvar Kulla, viceordf. Roger Häggman
Elin Härmälä Carl-Johan Källman
Mikael Lasén Senja Wiklund
Camilla Roslund-Nordling Joakim Lasén