Ekonomi- och koncernsektionen 1.6.2017 - 31.6.2019

 

Ordinarie Ersättare
Greger Forsblom, ordf. Tarja Häll
Ingvar Kulla, viceordf. Roger Häggman
Elin Härmälä Johanna Överfors
Mikael Lasén Senja Wiklund
Camilla Roslund-Nordling Joakim Lasén