Byggnadssektionen 1.6.2019 - 31.5.2021

 

Ordinarie Ersättare
Bernhard Hjulfors, ordf. Carola Häggblom
Bernt Snellman, viceordf. Ralf Lindfors
Helena Berger Eva Björkskog
Greger Forsblom Roger Häggman
Elin Härmälä Yvonne Borgmästars