Byggnadssektionen 1.6.2017 - 31.6.2019

 

Ordinarie Ersättare
Bernhard Hjulfors, ordf. Carola Häggblom
Bernt Snellman, viceordf. Ralf Lindfors
Helena Berger Eva Björkskog
Greger Forsblom Roger Häggman
Johanna Överfors Yvonne Borgmästars