Handikapprådet 1.6.2017-31.5.2021

Ordinarie

Roslund-Nordling, Camilla, ordförande
Mattbäck, Ann-Britt, viceordförande
Berger, Helena
Häggblom, Karl-Erik
King, Helmer
Snellman, Ann-Kristin
Soininen, Seppo
Nylund, Johnny

Ersättare

Forsblom, Greger
Ekstrand, Svante
Holmäng, Johanna
Eklund-Rönnqvist, Katri
Enlund, Gunnar
Ahlvik-Fors, Carita
Stordahl, Maj-Britt
Ahlvik-Fors, Carina