Handikapprådet 1.6.2017-31.5.2021

Ordinarie

Roslund-Nordling, Camilla, ordförande
Mattbäck, Ann-Britt, viceordförande
Berger, Helena
Häggblom, Karl-Erik
King, Helmer
Krook, Maria
Soininen, Seppo
Sågfors, Max

Ersättare

Forsblom, Greger
Ekstrand, Svante
Holmäng, Johanna
Eklund-Rönnqvist, Katri
Enlund, Gunnar
Snellman, Ann-Kristin
Stordahl, Maj-Britt
Nylund, Johnny