Protokoll 2017

Ny-mapp

Bilder

Bygga-bo-och-miljo

Tomter

119 KB
100 KB
113 KB
97 KB
92 KB
70 KB
84 KB
205 KB
91 KB
63 KB
61 KB
69 KB
96 KB
86 KB
115 KB
121 KB
48 KB
34 KB
59 KB
77 KB
91 KB
91 KB
96 KB
203 KB
243 KB
129 KB
137 KB
83 KB
18 KB
156 KB
119 KB
63 KB
68 KB
4 MB
41 KB
249 KB
361 KB
404 KB
239 KB
449 KB
89 KB
var
93 KB

Kultur-fritid-och-turism

Bibliotekbilder

Barn-och-Unga

133 KB
29 KB
45 KB
38 KB
27 KB
45 KB
12 KB
32 KB
54 KB
22 KB
26 KB
34 KB
39 KB
31 KB
44 KB
41 KB
31 KB
50 KB
65 KB
38 KB
38 KB
40 KB
45 KB
38 KB
33 KB
61 KB
32 KB
22 KB
28 KB

Forfattare

133 KB
1.6 MB
4 KB
173 KB
168 KB
3.2 KB
3.7 KB

Idrottsredskap

34 KB

Utstallningar

209 KB
236 KB
161 KB
664 KB
1.7 MB
274 KB
484 KB
385 KB
133 KB
415 KB
135 KB
1.2 MB
99 KB
114 KB
62 KB
77 KB
102 KB
77 KB
58 KB
193 KB
575 KB
277 KB
560 KB
156 KB
455 KB
106 KB
1.1 MB
1.6 MB
712 KB
687 KB
1.6 MB
73 KB
81 KB
364 KB
391 KB
2 MB
39 KB
37 KB
253 KB
67 KB
22 KB
17 KB

Idrott

50 KB
562 KB
2.8 MB
6.8 KB
110 KB
53 KB
4.9 MB
5.1 MB
5.2 MB
103 KB
1.9 MB
1.9 MB
39 KB
152 KB
68 KB
169 KB
201 KB
202 KB
129 KB
3.6 KB
463 KB
338 KB
139 KB
44 KB
54 KB
47 KB
59 KB
122 KB
37 KB
463 KB
510 KB
492 KB
536 KB
536 KB
509 KB
550 KB
481 KB
558 KB
492 KB
58 KB
541 KB
428 KB
113 KB
57 KB
38 KB
59 KB
129 KB

Kulturbilder

Utstallningar-i-Bruno

817 KB
114 KB
68 KB
2 MB
143 KB
712 KB
687 KB
81 KB
8.3 KB
14 MB
376 KB
651 KB
3.1 MB
111 KB
41 KB
30 KB
6.1 MB
100 KB
4.2 MB
4.1 MB
5.5 MB
5.4 MB
4.5 MB
4.4 MB
5.6 MB
5.6 MB
4.9 MB
4.9 MB
5.6 MB
5.6 MB
5.1 MB
5 MB
5.3 MB
5.2 MB
5.4 MB
5.4 MB
1.8 MB
273 KB
5.4 KB
72 KB
857 KB
430 KB
277 KB
141 KB
171 KB
106 KB
33 KB
638 KB
734 KB
688 KB
83 KB
4.2 KB
832 KB
3.8 MB
214 KB

Turism

217 KB
248 KB
7.7 MB
63 KB
52 KB
7.8 KB
73 KB
42 KB
76 KB
186 KB
mat
118 KB
885 KB
141 KB
141 KB
207 KB
663 KB
61 KB
122 KB
44 KB
746 KB
42 KB
113 KB
123 KB
244 KB
246 KB
232 KB
247 KB
245 KB
41 KB
15 KB
1.6 MB
33 KB
4 MB
25 KB

Malins-bilder

7.9 MB
4.1 MB
3.4 MB
4.9 MB
4.7 MB
1004 KB
5.6 MB
6 MB
5.1 MB
6.7 MB
5.8 MB
4.3 MB
5.9 MB
5.9 MB
2.7 MB
2.4 MB
2.5 MB
2.6 MB
2.2 MB
2.1 MB
2 MB
1.8 MB
2.1 MB
6.4 MB
785 KB
5 MB
4.4 MB
8.2 MB
6.7 MB
5.8 MB
5.2 MB
3.8 MB
4.6 MB
4.8 MB
31 KB
4.1 MB
4.5 MB
1016 KB
2.3 MB
3.5 MB
4.5 MB
4.1 MB
5.1 MB
8.1 MB
4.6 MB
6 MB
4.7 MB
4.3 MB
4.9 MB
6.2 MB
2.8 MB
36 KB
27 KB
143 KB
5.6 MB
2.7 MB
4.1 MB
6.4 MB
6 MB
6.1 MB
9.5 MB
244 KB
2.4 MB
3 MB
1.4 MB
2.2 MB
2.6 MB
2.8 MB
1.8 MB
6.1 MB
3.2 MB
3.9 MB
2.9 MB
2.1 MB
3.2 MB
4.8 MB
1.2 MB
4.9 MB
HSJ
5.7 MB
5.8 MB
5.5 MB
1.5 MB
3.3 MB
1.2 MB
2.4 MB
2.1 MB
2.3 MB
1.2 MB
1.6 MB
1.5 MB
3.9 MB
603 KB
652 KB
2 MB
4.6 MB
2.2 MB
164 KB
5.1 MB
9.3 MB
3.9 MB
4.8 MB
4.1 MB
6 MB
5.5 MB
4.7 MB
4.7 MB
4.4 MB
3.7 MB
141 KB
141 KB
142 KB
4.9 MB
4.3 MB
7.1 MB
1.6 MB
163 KB
1.5 MB
1.5 MB
1.6 MB
1.4 MB
6.9 MB
6.2 MB
2.7 MB
4.5 MB
5.5 MB
5.6 MB
5.7 MB
5.5 MB
5.6 MB
2.5 MB
2.5 MB
1.1 MB
32 KB
5.6 MB
5.1 MB
5.6 MB
3.1 MB
5.5 MB
26 MB
2.2 MB
2.2 MB
7.3 MB
4.9 MB
3.9 MB
4.8 MB
64 KB
5.4 MB
3.8 MB
2 MB
5.2 MB
1.6 MB
222 KB
170 KB
2.5 MB
2.9 MB
3.6 MB
2.9 MB
2.8 MB
2.9 MB
108 KB
87 KB
1.4 MB
3.3 MB
3.1 MB
3.5 MB
3.8 MB
2.2 MB
2 MB
2 MB
2.3 MB
6 MB
3.8 MB
3.2 MB
6.1 MB
4.6 MB
1.2 MB
3.9 MB
5.8 MB
6.7 MB
4.7 MB
3.5 MB
2.3 MB
604 KB
201 KB
2.3 MB
2.8 MB
2.1 MB
2.1 MB

Utbildning-och-barnomsorg

Forskolor-Daghem

diamanten

1.5 MB
68 KB
166 KB
35 KB
2.4 MB
297 KB
18 KB
2.2 MB
76 KB
4.5 MB
39 KB
292 KB
60 KB
18 KB
8.1 MB
5.8 MB
30 KB

Skolkansliet

7.7 KB
6.5 MB
2 MB
289 KB
7.8 KB

SKOLOR

Backby-skola

101 KB
2.2 MB

Bennas-skola

416 KB

Edsevo-skola

276 KB

Forsby-skola

355 KB

Kallby-Heimbacka-skola

24 KB
28 KB
526 KB

Kyrkoby-skola

236 KB

Lepplax-skola

30 KB
365 KB

ostenso-skola

328 KB

PG

61 KB
2.8 MB

Purmo-skola

887 KB
49 KB
182 KB
43 KB

Ytteresse-skola

31 KB
200 KB
289 KB
139 KB
116 KB
84 KB
84 KB
10 KB
1 MB
120 KB
4.9 MB

Dokumentarkiv

Bygga-bo-och-miljo

Planlaggning

Aktuella-planer

Kallby-delgeneralplan

112 KB
1.1 MB
PDB
1 MB

Lepplax-dgp

HE-Sundstrom

PDB
1.2 MB
173 KB

Sandsund-detaljplan

Planerna

Detaljplaner

Bestaemmelser

84 KB
208 KB
629 KB
73 KB
492 KB
626 KB
1.6 MB
52 KB
952 KB
1.7 MB
1.6 MB
111 KB
1.9 MB
2.4 MB
32 KB
777 KB
835 KB
35 KB
352 KB
73 KB
1.4 MB
1.5 MB
788 KB
73 KB
853 KB
63 KB
70 KB
92 KB
770 KB
36 KB
1.5 MB
85 KB
67 KB
49 KB
64 KB
69 KB
70 KB
74 KB
48 KB
751 KB
633 KB
44 KB
1.7 MB
749 KB
54 KB
48 KB
682 KB
49 KB
53 KB
58 KB
1.6 MB
52 KB
1.9 MB
54 KB
55 KB
103 KB
54 KB
67 KB
74 KB
79 KB
77 KB
85 KB
46 KB
62 KB
79 KB
77 KB
74 KB
72 KB
72 KB
64 KB
68 KB
72 KB
70 KB
63 KB
74 KB
68 KB
136 KB
143 KB
119 KB
178 KB
69 KB
195 KB
223 KB
177 KB
172 KB
57 KB
242 KB
195 KB
119 KB
196 KB
207 KB
200 KB
326 KB
184 KB
83 KB
295 KB
274 KB
174 KB
148 KB
281 KB
157 KB
174 KB
159 KB
178 KB
117 KB
88 KB
128 KB
199 KB
4.2 MB
100 KB
265 KB
235 KB
220 KB
231 KB
233 KB
139 KB
214 KB
199 KB
158 KB
747 KB
567 KB
647 KB
216 KB
231 KB
1.5 MB
747 KB
718 KB
692 KB
11 KB
5.8 KB
7.4 KB
9.9 KB
6.2 KB
10 KB
4.6 KB

Sranddetaljplaner

Bestaemmelser

49 KB
43 KB
55 KB
46 KB
100 KB
269 KB
340 KB
87 KB
2 MB
745 KB
1.3 MB
214 KB
1.2 MB
274 KB
241 KB
470 KB
513 KB
1.8 MB
1.8 MB
1.1 MB
358 KB
337 KB
2.8 MB
1.1 MB
2.1 MB

Skolskisser-Bennaes-Oestensoe

510 KB
1 MB

Tomter

Tomtkartor

43 KB
50 KB
46 KB
54 KB
50 KB
54 KB
47 KB
47 KB
44 KB
46 KB
49 KB
49 KB
48 KB
43 KB
46 KB
50 KB
50 KB
69 KB
46 KB
50 KB
49 KB
42 KB
48 KB
47 KB
44 KB
51 KB
42 KB
50 KB
62 KB
35 KB
38 KB
60 KB
34 KB
41 KB
47 KB
42 KB
45 KB
43 KB
44 KB
44 KB
42 KB
46 KB
45 KB
44 KB
46 KB
41 KB
42 KB
42 KB
41 KB
45 KB
44 KB
44 KB
44 KB
52 KB
51 KB
48 KB
46 KB
48 KB
46 KB
49 KB
49 KB
50 KB
53 KB
49 KB
50 KB
50 KB
49 KB
49 KB
48 KB
47 KB
49 KB
48 KB
50 KB
50 KB
48 KB
48 KB
49 KB
46 KB
46 KB
43 KB
46 KB
50 KB
47 KB
37 KB
51 KB
55 KB
72 KB
51 KB
50 KB
44 KB
48 KB
68 KB
71 KB
51 KB
48 KB
49 KB
46 KB
49 KB
52 KB
38 KB
56 KB
46 KB
53 KB
50 KB
144 KB
144 KB
42 KB
41 KB
42 KB
43 KB
42 KB
40 KB
41 KB
42 KB
45 KB
46 KB
45 KB
120 KB
45 KB
45 KB
48 KB
45 KB
45 KB
45 KB
47 KB
49 KB
44 KB
50 KB
49 KB
48 KB
45 KB
51 KB
49 KB
51 KB
50 KB
43 KB
42 KB
37 KB
37 KB
39 KB
39 KB
44 KB
75 KB
74 KB
85 KB
87 KB
45 KB
39 KB
53 KB
45 KB
41 KB
42 KB
42 KB
43 KB
40 KB
41 KB
41 KB
42 KB
40 KB
38 KB
36 KB
38 KB
38 KB
37 KB
37 KB
41 KB
42 KB
54 KB
49 KB
53 KB
56 KB
49 KB
53 KB
52 KB
53 KB
45 KB
47 KB
46 KB
48 KB
46 KB
46 KB
44 KB
43 KB
43 KB
42 KB
44 KB
45 KB
39 KB
50 KB
54 KB
52 KB

Vatten-Avlopp-El

39 KB

Kultur-fritid-och-turism

Turism

477 KB
1.7 MB
1.9 MB
481 KB
398 KB
392 KB
3.1 MB

Lomakkeet

Lyhytaikatyo

28 KB

Paivahoidon-lomakkeet

23 KB
49 KB
28 KB
220 KB
35 KB
178 KB
27 KB
1.1 MB
58 KB
135 KB
36 KB
206 KB
81 KB
148 KB
27 KB
100 KB
6.9 MB
64 KB
53 KB
46 KB
62 KB
3.6 MB
23 KB
212 KB
526 KB
23 KB
20 KB
47 KB
71 KB
17 KB
46 KB
38 KB
48 KB
84 KB
40 KB
59 KB

Protokoll-2018

Ekonomi-och-koncernsektion

187 KB

Jakobstadsregionens-gymnasienamnd

Personalsektionen

134 KB

Utbildning-och-barnomsorg

Laroplaner

270 KB
6.4 MB
1.7 MB
3.9 MB
165 KB
508 KB
2.6 MB
55 KB
846 KB

Skolkansliet

Kieliseikkailu

Skolskjuts

194 KB
103 KB

Tillampningsdirektiv-med-bilagor

01-Tillampningsdirektiv-avdelningen-for-utbildning-och-smabarnspedagogik

278 KB

04-Pedersore-kommuns-direktiv-och-foreskrifter

356 KB
44 KB
273 KB

06-Regionforvaltningsverkets-direktiv-och-foreskrifter

95 KB

07-Direktiv-och-foreskrifter

253 KB
97 KB
96 KB
98 KB
97 KB
98 KB
616 KB
4.9 MB
424 KB

SKOLOR

Backby-skola

Bennas-skola

Edsevon-koulu

35 KB
28 KB
378 KB
476 KB
194 KB
63 KB
398 KB
35 KB
206 KB
5.3 MB
752 KB
837 KB
79 KB
55 KB
20 KB
504 KB
1.9 MB
250 KB
55 KB
193 KB
33 KB
48 KB
225 KB
255 KB
115 KB

Forsby-skola

116 KB

Kallby-Heimbacka-skola

Ostenso-skola

Purmo-skola

32 KB

Sursik-skola

1.5 MB

Ytteresse-skola

73 KB
386 KB
25 KB

Intranet

Uploads

background-images

361 KB
185 KB
189 KB
189 KB

kultur-och-fritid

710 KB
140 KB
86 KB
92 KB
200 KB
2.6 MB
5 MB
3
9.8 MB
34 KB
7.3 MB
61 KB
337 KB
337 KB
5.1 MB
4.9 MB
1.8 MB
4.3 MB
133 KB
188 KB
5.9 MB
102 KB
b14
125 KB
2.1 MB
7.2 MB
6.5 MB
1.9 MB
4.9 MB
116 KB
75 KB
119 KB
113 KB
305 KB
60 KB
72 KB
804 KB
2.3 MB
5.6 MB
379 KB
379 KB
4 MB
91 KB
859 KB
1.2 MB
4.2 MB
4.2 MB
27 KB
27 KB
7 MB
6.9 MB
99 KB
295 KB
295 KB
196 KB
196 KB
42 KB
42 KB
3 MB
5.8 MB
4.4 MB
3.6 MB
4.7 MB
3.4 MB
2.7 MB
4.7 MB
2 MB
10 KB
64 KB
8.5 MB
86 KB
82 KB
51 KB
171 KB
171 KB
193 KB
109 KB
236 KB
93 KB
136 KB
96 KB
18 KB
80 KB
117 KB
97 KB
97 KB
108 KB
182 KB
182 KB
60 KB
44 KB
44 KB
63 KB
55 KB
55 KB
146 KB
122 KB
71 KB
71 KB
136 KB
4.3 MB
105 KB
3.4 MB
105 KB
3.4 MB
105 KB
105 KB
97 KB
98 KB
98 KB
98 KB
41 KB
70 KB
441 KB
2.8 MB
2.6 MB
2.6 MB
39 KB
1.4 MB
1.4 MB
8.3 MB
3.7 MB
102 KB
244 KB
22 KB
22 KB
22 KB
22 KB
240 KB
113 KB
123 KB
5.6 MB
537 KB
135 KB
7.1 KB
7.1 KB
7.1 KB
7.1 KB
14 MB
373 KB
5.8 KB
44 KB
128 KB
95 KB
93 KB
652 bytes
19 KB
5.6 MB
402 KB
35 KB
74 KB
166 KB
358 KB
2.9 MB
2.9 MB
2.9 MB
68 KB
67 KB
36 KB
555 KB
555 KB
252 KB
252 KB
461 KB
461 KB
831 KB
53 KB
7.7 MB
1.6 MB
1.6 MB
1.6 MB
1.5 MB
1.5 MB
1.5 MB
2.4 MB
2.4 MB
2.4 MB
4.9 MB
170 KB
873 KB
6 MB
6 MB
2.6 MB
538 KB
15 MB
80 KB
1.8 MB
1.8 MB
ida
3.8 MB
127 KB
68 KB
243 KB
243 KB
243 KB
263 KB
263 KB
82 KB
283 KB
82 KB
82 KB
283 KB
283 KB
526 KB
323 KB
2.4 MB
293 KB
112 KB
305 KB
424 KB
265 KB
265 KB
265 KB
265 KB
68 KB
68 KB
68 KB
68 KB
68 KB
81 KB
81 KB
68 KB
59 KB
59 KB
59 KB
59 KB
232 KB
232 KB
232 KB
232 KB
83 KB
83 KB
309 KB
886 KB
1.8 MB
424 KB
323 KB
424 KB
424 KB
238 KB
112 KB
112 KB
424 KB
112 KB
146 KB
146 KB
138 KB
526 KB
71 KB
2.2 MB
4.6 MB
49 KB
49 KB
146 KB
783 KB
160 KB
526 KB
526 KB
520 KB
160 KB
138 KB
189 KB
144 KB
146 KB
1.2 MB
2 MB
146 KB
755 KB
2.2 MB
146 KB
146 KB
88 KB
146 KB
887 KB
55 KB
440 KB
139 KB
2.2 MB
7.4 MB
232 KB
232 KB
232 KB
6.4 MB
9.3 MB
3.9 MB
107 KB
1.7 MB
861 KB
861 KB
118 KB
99 KB
86 KB
102 KB
102 KB
102 KB
86 KB
86 KB
107 KB
107 KB
118 KB
108 KB
881 KB
881 KB
881 KB
881 KB
97 KB
69 KB
4.7 MB
2.9 MB
153 KB
153 KB
153 KB
8.6 MB
389 KB
389 KB
389 KB
31 KB
31 KB
141 KB
142 KB
142 KB
152 KB
306 KB
306 KB
3.8 MB
3.8 MB
236 KB
2 MB
4.9 MB
4 MB
4.9 MB
6.6 MB
482 KB
1.4 MB
638 KB
199 KB
237 KB
112 KB
112 KB
112 KB
887 KB
22 KB
22 KB
34 KB
59 KB
663 KB
603 KB
603 KB
663 KB
373 KB
39 KB
65 KB
301 KB
104 KB
77 KB
67 KB
57 KB
133 KB
47 KB
47 KB
91 KB
30 KB
433 KB
lp
3.3 KB
lp
70 KB
lp2
3.3 KB
137 KB
100 KB
99 KB
99 KB
99 KB
99 KB
99 KB
299 KB
330 KB
2.7 MB
199 KB
65 KB
65 KB
72 KB
95 KB
95 KB
158 KB
158 KB
88 KB
47 KB
44 KB
210 KB
210 KB
210 KB
7.4 MB
5.5 MB
91 KB
404 KB
239 KB
5.6 MB
35 KB
328 KB
132 KB
438 KB
267 KB
143 KB
5.5 MB
260 KB
4.6 MB
4.2 MB
31 KB
18 KB
18 KB
18 KB
81 KB
1.4 MB
1.8 MB
1.7 MB
2 MB
1.8 MB
3.1 MB
1.4 MB
2.5 MB
7.2 MB
4.9 MB
16 KB
16 KB
311 KB
161 KB
7.9 KB
24 KB
45 KB
45 KB
54 KB
38 KB
4 MB
680 KB
629 KB
629 KB
629 KB
527 KB
680 KB
527 KB
680 KB
527 KB
629 KB
680 KB
527 KB
57 KB
58 KB
3.5 MB
3.5 MB
3.5 MB
688 KB
4.9 MB
4.9 MB
4.9 MB
4.5 MB
4.5 MB
4.5 MB
4.5 MB
4.8 MB
33 KB
230 KB
101 KB
1.3 MB
166 KB
442 KB
8 MB
387 KB
387 KB
3.8 MB
214 KB
214 KB
99 KB
277 KB
244 KB
111 KB
128 KB
98 KB
277 KB
277 KB
110 KB
277 KB
244 KB
244 KB
243 KB
126 KB
129 KB
243 KB
117 KB
117 KB
117 KB
117 KB
2 MB
1 MB
1 MB
89 KB
178 KB
93 KB
74 KB
74 KB
27 KB
1.8 MB
559 KB
559 KB
9.2 KB
885 KB
2.6 MB
2.6 MB
2.6 MB
1.2 MB
999 KB
999 KB
430 KB
810 KB
810 KB
191 KB
173 KB
1 MB
1 MB
1 MB
70 KB
161 KB
169 KB
582 KB
582 KB
210 KB
210 KB
1.8 MB
1.8 MB
1.8 MB
329 KB
329 KB
65 KB
43 KB
80 KB
83 KB
83 KB
83 KB
3.8 MB
3.2 MB
787 KB
2.1 MB
2.1 MB
2.1 MB
2.1 MB
1.3 MB
278 KB
278 KB
380 KB
380 KB
84 KB
45 KB
49 KB
1.2 MB
3.9 MB
360 KB
940 KB
337 KB
30 KB
18 KB
4 MB
166 KB
166 KB
6.3 KB
95 KB
11 KB
255 KB
556 KB
1016 KB
1016 KB
1016 KB
201 KB
8.1 MB
8.1 MB
8.1 MB
8.1 MB
8.1 MB
30 KB
30 KB
30 KB
82 KB
976 KB
55 KB
119 KB
119 KB
119 KB
44 KB
238 KB
137 KB
113 KB
81 KB
1.2 MB
127 KB
46 KB
50 KB
192 KB
2.8 MB
47 KB
156 KB
68 KB
78 KB
66 KB
41 KB
63 KB
119 KB
119 KB
117 KB
117 KB
78 KB
71 KB
66 KB
68 KB
2.4 MB
2.6 MB
97 KB
63 KB
67 KB
63 KB
151 KB
124 KB
165 KB
9.9 KB
9.8 KB
14 MB
41 KB
2.1 MB
3.9 MB
2.2 MB
122 KB
2.5 MB
4.9 MB
122 KB
2.3 MB