POLITIK BESLUT

Delta och påverka

Som invånare kan du på många sätt påverka planeringen, beslutsfattandet och den övriga verksamheten i kommunen. Du kan ge respons eller komma med initiativ till kommunen.

Du kan följa med beslutsfattandet och förtroendeorganens verksamhet genom att läsa föredragningslistor och protokoll och genom att kontakta de förtroendevalda eller kommunens personal.

Du kan påverka vilka som representerar dig och din åsikt genom att rösta i de val som ordnas.

Medborgarrådgivningen står till tjänst med information och hjälp för användare av offentliga tjänster.

Kontaktuppgifter till de förtroendevalda samt protokoll och föredragningslistor hittar du via menyn till vänster.