Strategisk generalplan 2030

Arbetet med att utarbeta en strategisk generalplan för Pedersöre startade i juni 2012. Strategiplanen utarbetades och presenterades via öppna arbetsgrupper, seminarier och byarundor. Planen godkändes av kommunfullmäktige i juni 2014.

Den strategiska generalplanen beskriver kommunens vision beträffande samhällsstrukturen och servicen fram till år 2030.

Strategisk generalplan 2030

Markpolitiskt program 2014