Protokoll och föredragningslistor 2018

Protokoll-2018

Aldreradet

Jakobstadsregionens-gymnasienamnd

Kommunfullmaktige

Kommunstyrelsen

Kultur-och-idrottsnamnden

Kunnanvaltuusto

Landsbygdsnamnden

Miljo-och-byggnadsnamnden

Namnden-for-utbildning-och-smabarnspedagogik

Suomenkielinen-jaosto

Svenska-sektionen

Planlaggningssektionen

Revisionsnamnden

Tekniska-namnden

Ungdomsradet