Protokoll och föredragningslistor 2017

Protokoll-2017

Aldreradet

Idrottsnamnden

830 KB

Kommunala-samarbetsnamnden-Kunnallinen-yhteistyolautakunta

197 KB
873 KB

Kultur-och-idrottsnaemnden

5,5 MB

Namnden-for-utbildning-och-smabarnspedagogik

Suomenkielinen-jaosto

Ungdomsradet