Yhteyshenkilöt

Kategoria

Yhteyshenkilöt kategoriassa Rakennusvalvonta

Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Osasto
Ahlvik-Fors Carina, rakennustarkastaja Kunnantalo, Skrufvilankatu 2
68910 Pännäinen
(06) 785 0150 / 050-531 5711
Ehnvall Christel, kanslisti Kunnantalo, Skrufvilankatu 2
68910 Pännäinen
(06) 785 0154 /
Nylund Johnny, apulaisrakennustarkastaja Kunnantalo, Skrufvilankatu 2
68910 Pännäinen
(06) 785 0151 / 050-562 5703