Intressebevakning

Magistraten eller tingsrätten kan förorda en intressebevakare för en person som inte förmår handha sina egna intressen eller angelägenheter. Orsaken därtill kan vara sjukdom, nedsatt hälsotillstånd eller annat motsvarande.

Intressebevakaren sköter främst ärenden som gäller klientens ekonomi. Intressebevakaren som förvaltar klientens, huvudmannens, egendom måste föra bok över tillgångar, skulder och de transaktioner som sker under året, samt ge magistraten en årlig redogörelse över förvaltningen. I intressebevakarens uppgifter ingår även att se till att klienten får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering och vid behov samarbeter intressebevakaren med t.ex. kommunens sociala myndighet.

Mera info om förmyndarverksamheten finns på magistratens webbsidor.