x1024Wilma 1 535x535 copy2

Vad är Wilma?

Wilma är läroanstaltens www-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av Skolkansliet i Pedersöre.

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärare mata in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av läroanstaltens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Logga in i Wilma

 

Skapa Wilma-användarnamn med en nyckelkod (vårdnadshavare)

Här finns Vismas instruktioner >>> 

Har du inga barn i Wilma från förr, gå till den här adressen: http://wilma.pedersore.fi/connect

Har du barn från förr i Wilma, gå till den här adressen: https://wilma.pedersore.fi