Sursik skola


Skolans uppgift

Sursik skola samlar alla pedersöreungdomar i årskurserna 7-9. Skolans uppgift är att ge en god fostran och en högklassig allmänbildande undervisning samt ge eleverna den vägkost inom olika områden som de behöver för fortsatta studier, för arbetslivet och vuxenlivet överhuvudtaget.

Skolans målsättning

Sursik skola vill ge eleverna inspirerande undervisning av hög klass i de olika läroämnena. Skolan vill erbjuda en positiv och tryg inlärningsmiljö, en inlärning där eleven själv är aktiv. I skolan erhåller eleverna en sund självkänsla. Eleverna lär sig också att ta ansvar för samhället och miljön samt att umgås med andra. Skolan erbjuder en inspirerande miljö som sporrar till kreativitet och befrämjar andlig tillväxt och mognad.

Skolgardsbild 2 2015 Skolgardsbild 1 2015