Målen för skolbiblioteken

Skolbiblioteket är en viktig del av skolans arbete. I skolans läroplan framhålls att man vill ha en undervisning där eleverna själva är aktiva. För att förverkliga denna målsättning behöver skolan ett välfungerande skolbibliotek med fackböcker inom olika ämnesområden där eleverna kan hitta information för arbeten de gör i skolan. Dessutom strävar skolbiblioteket efter att ha böcker om olika ämnesområden som ansluter sig till elevernas fritidssysselsättningar och intressen. Till ett modernt skolbibliotek idag hör även datorer.

Dessutom skall skolbiblioteket vara den självklara mittpunkten för informationssökning och utgöra avstamp för elevernas vandring genom den skönlitterära bokskogen.

FormLBiblioteket3