Athena biblioteket

I maj 2012 fick elever och lärare inkomma med förslag till vad det nya gemensamma biblioteket för Sursik skola och Pedersöre gymnasium skall kallas. Det kom in ca 100 förslag och det var inget lätt val att gallra ut det namn som alla i namnkommittén kunde omfatta. I kommittén ingick Carola Sjöblom och Nina Granberg, lärarrepresentanten Ann-Christine Enqvist och representanter för elevkåren i de båda skolorna.

Följande kriterier användes: namnet ska var lätt att säga, det ska vara på svenska, det ska inte vara tråkigt och det ska ge positiva associationer.

Efter möten enades gruppen för namnet Athena biblioteket. Biblioteket får namnet efter visdomens gudinna i det antika Grekland. Namnet är lätt att säga, det passar ihop med Anderssénsalen och AW Arena och det ger bra associationer. Vi är övertygade om att ordet visdom väcker positiva tankar hos de flesta människor.

I ett bibliotek finns det alltid såväl fakta böcker som skönlitteratur. Vi tror att för att få visdom så behöver man båda. Kunskap kan man få ur fackböcker men för bli vis så behövs något mer och det är där skönlitteraturen kommer in i bilden.

bokmarke