Lektionstider och perioder

 

SKOLANS LEKTIONSTIDER

Skolan startar på måndagar kl. 09.05 med morgonsamling med klassföreståndaren. Övriga dagar ingår en kort morgonsamling i dagens första lektion.

I skolan har vi 4 lektioner per dag. Lektionernas längd är 70 min.

Lektion I
09.10 - 10.20

Lektion II
10.35 - 11.45

Förutom åk. 7 som avbryter sin lektion för lunch
kl. 11.15 - 11.40.
Därefter pågår lektionen till 12.10
Åk. 8 och 9 har sin lunch kl. 11.45 - 12.20

Lektion III
12.20 - 13.30

Lektion IV
13.50 - 15.00

Bussarna avgår kl. 15.05


PERIODER

Läsåret indelas i tre perioder. Efter varje period ges betyg. I allmänhet ges betygen en vecka efter att följande period inletts.

Läsåret 2019-2020

Period 1: 13.8-8.11

Period 2: 11.11-21.2

Period 3: 2.3-30.5