Läroplaner

Från och med detta läsår har följer alla årskurser den nya läroplanen. Här nedan finns länkar till både den nya och den gamla läroplanen.

 

Ny läroplan