Anhållan om lov från skolan

Med blanketten kan man göra anhållan om lov från Sursik skola.

Anhållan om ledighet bör lämnas in till skolans rektor/klassföreståndare!

Eleven bör i god tid före lovet kontakta sin/sina lärare och komma överens om arbetsuppgifter, provarrangemang m.m.

OBS! Stödundervisning ges inte p.g.a. beviljat lov.


Tillstånd för elev att vara frånvarande från skolundervisningen:

  • högst tre dagar  beviljas av klassföreståndare
  • fyra dagar till en månad beviljas av rektor
  • över en månad beviljas av sektionen.

Blankett: Anhållan om lov från skolan