Aktuellt

Martin Ahlskog är från och med nyåret enbart rektor för Sursik skola. Carola Sjöblom är som tidigare biträdande rektor.

I menyn finns en helt ny sida med länkar till läroplanerna som används. Sidan kallas helt enkelt Läroplaner.

 


      

Sursikutsikt fran riks8an