Kontakt och personal


Sundby skola
Sundbyvägen 284
68690 Sundby

Tel 06-7850532
Rektor: 050-5741 975

sundby.skola@pedersore.fi


Vi som jobbar här är:

Lärare

Monica Holmgård, klasslärare, rektor, specialundervisning
Åsa Lönnqvist, klasslärare
Joanna Vikström Eklöv, klasslärare (tjänstledig)
Lena Wadström Ekblom, vik. klasslärare


Övrig personal

Ann-Mari Snellman, kosthåll och lokalvård
Fastighetsskötare


Kurator

Malin Muukkonen, tel. 7850 296 eller 0440850296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Susann Kackur
1 dag/månad,
tel. 050-4678127, susann.kackur@jakobstad.fi