Purmo skola

Purmo skolaVälkommen till Purmo skolas hemsida!

Lillbyvägen 205, 68940 Lillby                   
Tel. 06-785 0529
purmo.skola@pedersore.fi  

purmo logo


Till Purmo skola kommer elever från Purmo, Överpurmo och Lillby. Detta läsår finns det 103 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör sju lärare, en speciallärare och ett skolgångsbiträden.

Vår skola        Kontakt        Händelsekalender     Lektionstider       Ordningsregler

Anhållan om lov från skolan blankett      Elevvårdsplan