Överesse Hem & Skola rf

 

Ordinarie:

Ordförande: Elisabet Hägglund
Vice ordförande: Bjarne Joensuu
Sekreterare: Catti Forsman
Kassör: Camilla Dahllund
Skolans representanter: Anna Smeds och Inger Portin

Klassrepresentanter

Catti Forsman, åk 1
Sofie Östman, åk 2
Carina Enqvist, åk 3
Camilla Gäddnäs, åk 4
Tore Ahlvik-Fors, åk 5
Bjarne Joensuu, åk 6
Suppleanter: Sofia Östman, Mikaela Smeds och Anitha Björknäs-Flinck

Hemsida: http://overesse.hemochskola.fi