Personalen i Överesse skola

Lärare

Ann-Helen Mäkelä, rektor, tel. 044-745 5538
Anna Smeds, åk 1
Andrea Jansson, åk 2
Fredrik Forsbacka, åk 3a
Eivor Svensson, åk 3b
Regina Höglund, åk 4
Johan Nylund, åk 5
Minna Timmerbacka-Vidjeskog, åk 6
Stefan Stubb, speciallärare


Övrig personal

Carolina Portin, skolgångsbiträde
Lise-Lotte Wärn, skolgångsbitäde
Marianne Snellman, städare
Inga-Lis Häggman, städare
Carola Ljung, städare
Jessika Ketola, köksa

Fastighetsskötare


Kurator

Malin Muukkonen, 7850 296, 044-0850 296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Charlotte Häggblom, 050-300 3042
charlotte.haggblom@pedersore.fi


 

Skolpsykolog

Charlotta Elenius 044-7258770
charlotta.elenius@pedersore.fi