Personal i Lepplax skola läsåret 2018-2019

Åk 1 Britt-Mari Knuts (vice rektor)
Åk 2 Siv Häggman
Åk 3 Karolina Rönngård
Åk 4 Linda Brännbacka
Åk 5 Ann-Sofie Jansson
Åk 6 Christian Backlund (rektor)
Speciallärare: Johanna Skog
Timlärare: Allan Lindfors (t.om. 30.9.2019)
Skolgångsbiträden: Annette Salo-Snellman och Ann Petterson
Köksa: Stina Bränn
Städare: Kerstin Wannäs
Skolfarmor: Gunborg Henriksson

Fastighetsskötare


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Jennie Björkskog
jennie.bjorkskog@jakobstad.fi

Tel. 050-4678127


Lepplax Hem och skola 2013-2014

Martin Ventin

Jarmo Patana

Pamela Byggmästar

Jonna Verkasalo

Sofie Sundström

Pekka Pounu      

Anders Högland

Lärarrepresentant: Ann-Sofie Jansson