Kyrkoby skola

Kyrkoby skola ligger i Sandsund i Pedersöre kommun. Den närmaste staden är Jakobstad. Från skolan är det ca 7 km till kommungården i Bennäs och 4 km till Jakobstads centrum.

Kyrkoby skola byggdes 1962-1964. Till en början kom eleverna förutom från Sandsund också från många byar som idag hör till Jakobstad. Skolan hade då 4 lärare och 80 elever. Elevantalet har stigit i takt med att området vuxit och skolan tillbyggdes år 1994.

Kyrkoby skola har detta läsår 191 elever fördelade på tolv klasser och eleverna kommer från Sandsund, Staraby, Skutnabba, Markusholmen och Killingholmen. Förskolan Kyrkekan, morgon- och eftermiddagsvården samt biblioteket finns i tillfälliga baracker på skolgården.

Såhär i början av skolåret har byggplanerna för Sandsund skola och förskola tagit en time-out för vidare utredning. Vi får hoppas att löftet från nämnden för utbildning och småbarnspedagogik (5.6.2019) gäller och ”att byggnadsarbetena påbörjas under hösten 2019. Skolan byggs till med ca 1700 m2 och den ursprungliga skolan saneras. I planeringen av skolan har lagts stor vikt vid att skapa nya moderna lärmiljöer och det är också tänkt att skolans utrymmen och biblioteket ska kunna bli en attraktiv samlingspunkt för befolkningen i Sandsund.”