kyrkoby skola

Välkommen till Kyrkoby skola!

Skolhusvägen 29, 68600 Jakobstad
Tel. 06-785 0521
kyrkoby.skola@pedersore.fi


Vi startar det nya skolåret tisdagen den 13 augusti klockan 9.00


Vår skola          Kontakt          Händelsekalender       Lektionstider  

 Elevvårdsplan   Samarbete förskola-skola   Anhållan om lov