Personalen i Forsby skola

Käcko Monica, klasslärare i åk 1-2, rektor
Hult Gustav, klasslärare i åk 5-6, vicerektor
Myrevik-Lampa Emma, klasslärare i åk 3-4
Sten Alexandra, timlärare, speciallärare ( vik. för Camilla Storbjörk som är tjänstledig )
Sandberg Hanna, timlärare tis och fre
Hästbacka-Barkar Åsa, skolgångsbiträde, Morrisledare
Pettersson Jessica, skolgångsbiträde, eftisledare
Östman Ingebritt, eftisledare
Larsson Jessica, kök och städ

Fastighetsskötare


Kurator

Malin Muukkonen tel 044 0850 296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Lotta Rolander tel: 050-5940 269
lotta.rolander@pedersore.fi


Skolpsykolog

Charlotta Elenius tel: 044 7258 770
charlotta.elenius@pedersore.fi