Lektionstider i Edsevö skola

08.00 - 08.45
08.55 - 09.40
09.40 - 10.25
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.10 - 13.55
13.55 - 14.40