edsevo skola 20040618 001

Edsevö skola

Holmvägen 7, 68870 Edsevö
Lärarrummet tel. 06-785 0513

Köket tel. 06-785 0562

edsevo.skola@pedersore.fi

Till Edsevö skola kommer elever från Edsevö. Detta läsår finns det 32 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör fyra lärare.


 Vår skola      Kontakt      Händelsekalender      Lektionstider      Elevvårdsplan