Bennäs skola

IMG 0332Välkommen till Bennäs skolas hemsida!

Vasavägen 40, 68910 Bennäs
Tel. 06-785 0290
bennas.skola@pedersore.fi

Till Bennäs skola kommer elever från Bennäs och Lövö. Detta läsår finns det 64 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör sex lärare och två skolgångsbiträden. 


 Kontakt       Händelsekalender     Lektionstider    Historik    Coolkåren   Elevvårdsplan