Skolskjutsar för skolelever

läsåret 2019 - 2020

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta er skola/förskola under följande dagar/tider:

Bennäs skola, fr.o.m. 9.8.2019, kl. 9 - 16, tel. 050 3782174

Bäckby skola, fr.o.m. 5.8.2019, tel. 050 4004234

Edsevön koulu, fr.o.m. 5.8.2019, tel. 044 7557603

Edsevö skola, fr.o.m 8.8.2019, tel. 050 3784286

Forsby skola, fr.o.m. 8.8.2019, tel. 050 5953879

Kållby-Heimbacka skola, fr.o.m. 9.8.2019, kl. 9 -16, tel. 050 5632629

Kyrkoby skola, fr.o.m. 5.8.2019, tel. 044 7557038

Lepplax skola, fr.o.m. 9.8.2019, tel. 0400 568619

Purmo skola, fr.o.m. 7.8.2019, tel. 050 5316791

Sundby skola, fr.o.m. 12.8.2019, kl. 8 -15, tel. 050 5741975

Ytteresse skola, fr.o.m. 9.8.2019, kl. 8 -12, tel. 040 7207817

Östensö skola, 7.8 - 9.8.2019, kl. 9 - 12, tel. 050 3001076

Överesse skola, fr.o.m. 6.8.2019, tel. 044 7455538

Sursik skola, fr.o.m. 1.8.2019, tel. 7850257/7850255

Pedersöre gymnasium, 8.8 - 9.8.2019, kl 10 - 11, tel. 7850271/0504349146 

Förskolornas föreståndare ger information om skolskjutsarna fr.o.m. 9.8.2019

Tidtabell får ni direkt från taxitrafikanterna och bussbolagen

Trafikanternas kontaktuppgifter

Taxi används där busslinje inte finns

Carina Hägg tel. 06-7850 254