Skolmaten

DuVi-131211-0848-SKOLMAT.jpgSkolmaten som serveras i vår kommun baserar sig på de finska
näringsrekommendationerna. Vårt mål är att maten skall smaka bra och vara
varierande och att den skall tillredas i våra egna kök av äkta vara.

 

 

 Verksamhetsplan för kostservice


Matlista          Morgon- och mellanmål        Specialdieter        Centralköken