Tystnadsplikten

SKOLAN / FÖRSKOLAN / DAGHEM / EFTIS

Tystnadsplikt: Lag om grundläggande utbildning 40 § 1 mom: Förtroendevalda, personalen i skolorna och personer som deltar i yrkespraktik får inte olovligen för utomstående röja vad de fått veta om elevernas, personalens eller familjemedlemmarnas personliga förhållanden och ekonomiska ställning. OffentlighetsL 24 § 32 p: Uppgifter om elevvård, befriande från undervisning, provprestationer, verbala betyg, levnadssätt, fritidssysselsättningar och familjeliv är sekretessbelagda. Läs mer >>

 

BLANKETT: förbindelse gällande tystnadsplikten