Purmo förskola och en del av gården med spindelgunga.
Purmo förskola finns i samma byggnad som Purmo skola.

Purmo förskola

Lillbyvägen 205
68940 Lillby
Tel. (06)785 0542 eller 044-377 8991

purmo.forskola@pedersore.fi 


Kontaktuppgifter och personal