Kontaktuppgifter och personal

Östensö förskola,  tel. 7850 293 eller 044-5850 840

lärare i förskola: Ulrika Hansson
barnskötare: Ida Björklund


 Fastighetsskötare