Kontaktuppgifter och personal

Museigränden förskola/daghem tel. 06- 7850 543


Föreståndare/barnträdgårdslärare Sebastian Dahlman, föreståndare för Museigränden förskola/eftis och Lappfors daghem, tel. 06-7850 543 eller 044-5632324


Barnträdgårdslärare Camilla Ahlvik, barnskötare Lise-Lotte Wärn och Anita Hakala.


Eftis

Tel. 06-7850 543 eller 044-5632324

Eftisledare, Sofia Östman
Eftisledare, Carina Knutar