Kontaktuppgifter och personal

Museigränden förskola/daghem tel. 06- 7850 543


Föreståndare/lärare inom småbarnspedagogik och förskola Sebastian Dahlman,
föreståndare för Museigränden förskola/eftis och Lappfors daghem, tel. 06-7850 543 eller 044-5632324


Lärare i förskola: Camilla Ahlvik
barnskötare: Lise-Lotte Wärn och Anita Hakala.

Skoleftis

Tel. 06-7850 543 eller 044-5632324

Eftisledare, Sofia Östman
Eftisledare, Carina Knutar


 Fastighetsskötare