Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare Carola Koviu, tel. 06-7850 577 eller 044- 7557 042


Förskola Blåmesen, tel. 06-7850 577 eller 044-7557 041

Barnträdgårdslärare Maj-Len Stenman och Heidi Söderström (vice föreståndare), t.f. barnskötare Lilian Åstrand-Blomqvist.


Avdelning Rödhaken, tel. 044-7557 042

Daghemsföreståndare och barnträdgårdslärare Carola Koivu, barnträdgårdslärare Jenny Bagge, barnskötare Regina Häggblom-Blässar samt gruppassistent Anette Hjulfors.


Avdelning Gulsparven, tel. 044-7557 043

Barnträdgårdslärare Sonja Mård och barnskötare Marian Snellman.


Eftisledare, tel. 044-3569 874

Jessica Pettersson och Ann Pettersson.


Köks- och städpersonal tel. 06-7850 578

Katja Wiklund


Fastighetsskötare

Peter Englund