Lepplax daghem och forskola1Lepplax förskola/daghem

Välkommen till Lepplax förskola/daghem och "eftis"!

Lepplaxvägen 97
68530 Lepplax
Tel. (06)-785 0577

carola.koivu@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal                Vår profil                Övrigt