Vår profil

Verksamhet

Här på Kyrkekan har vi tre förskolegrupper. Ekorrarna, vita kaniner och bruna kaniner.
Förutom Kyrkekans egna utrymmen använder vi Kyrkoby Skolas gymnastiksal och slöjdsal i vår verksamhet.
Biblioteket, som finns i samma byggnad, besöker vi ofta.
Mera om verksamheten se "Läroplan"