Kontaktuppgifter och personal


Föreståndare: Ann Bränn, tel. 06-7850 539 eller  044-5567 701

Gruppen vita kaniner,  tel: 044 7557676

Gruppen bruna kaniner, tel: 044 5567701

Gruppen  ekorrarna, tel: 0447455921


Lärare i förskola: Ann-Sofie Melin och Viveka Sjöskog
barnskötare: Anna-Lena Englund, Heidi Strandwall och Rebecka Myrevik
gruppassistent: Camilla Löfs

 


Fastighetsskötare