Kontaktuppgifter och personal


Föreståndare: Tf. föreståndare Sofie Östman, tel. 06-7850 539 eller  044-5567 701

Gruppen: Kaninerna,  tel: 044 7557676

Gruppen:  Ekorrarna: tel: 0447455921


Lärare i förskola: Ann-Sofie Melin och Viveka Sjöskog
barnskötare: Anna-Lena Englund, Heidi Strandwall och Antonia Värnström
gruppassistent: Camilla Löfs

 


Fastighetsskötare