Kyrkekan förskola

Skolhusvägen 31
Sandsund
68600 Jakobstad
Tel. (06)785 0539 eller 044-5567 701

 kyrkekan@pedersore.fi


 Kontaktuppgifter och personal               Vår profil               Övrigt