Kontaktuppgifter och personal

Kållby förskola/daghem tel. (06)7850 541.


Tf. daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Ida Åsvik tel. (06)7850 541.


Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola Camilla Nyman besöker oss regelbundet. Kontakta henne gärna om ni har något ni undrar över gällande ert barns utveckling, tel. 06-7850 329 eller 044-5557 618.

I Kållby daghem finns Emil och Julia avdelningar för barn i åldern 1-5 år samt en förskolegrupp (Evelina)


Förskolan Evelina, tel. 044-0987 852

Lärare inom förskolan: Erica Ellfolk och Ida Åsvik
barnskötare: Helena Englund.


Avdelning Emil (1 - 3 år) tel. 044-3692 356

Lärare inom småbarnspedgogik Josefine Björkell
barnskötare: Camilla Enqvist och Nyman Ida


Avdelning Julia (2 - 5 år) tel. 044-7557 651

Lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Christine Mård och Linda Eriksson
barnskötare: Tina Löf-Borgmästars.


Kök och städning:

Annika Holmborg, tel. 044-7557 554

Fastighetsskötare