Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare Charlotte Sandén, tel. 06-7850 220 eller 044-7750 220


Förskolan Fjärilen, tel. 044-5557 613

Lärare i förskolan: Camilla Viklund och Christina Liljeström
barnskötare: Åsa Nybohm och Mia Korkea-aho
gruppassistent: Nina Djupsjöbacka och Jessica Lillvik.


Trollsländan, tel. 044-7557 664

Lärare inom småbrnspedagogik: Sofie Östman och Sofie Wikblad
barnskötare Camilla Salo.


Gräshoppan, tel. 044-5850 874

Lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Christine Jansson och Eva-Stina Krohn
barnskötare: Marie Mård


Lysmasken med Ekorrarna, tel. 044-7557 623

Lärare inom småbarnspedagogik: Camilla Kronholm
barnskötare: Carina Enkvist.

Husvikarie Mia-Lina Salo


Humlan, tel. 044-5274 062

Lärare inom småbarnpedagogik Mia Sandberg
barnskötare: Camilla Wik och Gabriella Ljunggren.


Trollebo avdelning i Forsby, tel. 044-0850 837

Lärare inom småbarnspedagogik: Sarah Hagström
familjedagvårdare: Gun-Marie Sundström
barnskötare: Klara Sulkakoski


Eftis-ledare tel. 044-7557683

Lina Ena


Köket, tel. 044-5850 873

Ann-Christine Österlund, kock


Övriga

Camilla Berg, städare

Kristian Åminne, fastighetsskötare