Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare Charlotte Sandén, tel. 06-7850 220 eller 044-7750 220


Förskolan Fjärilen, tel. 044-5557 613

Lärare i förskolan: Camilla Viklund och Christina Liljeström
barnskötare: Åsa Nybohm
timresurs: Jessica Lillvik.


Trollsländan, tel. 044-7557 664

Ekorren, tel. 044 7021 609

Lärare inom småbarnspedagogik: Minna Lillvik (trollsländan)
lärare inom småbarnspedagogik: Kronholm Camilla (ekorren)
barnskötare Camilla Salo.


Gräshoppan, tel. 044-5850 874

Lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Christine Jansson
barnskötare:Carina Enkvist, Emma Lillsunde


Lysmasken  tel. 044-7557 623

Lärare inom småbarnspedagogik: Sofie Wikblad
barnskötare: Marie Mård
gruppassistent: Mikaela Ahlskog


Humlan, tel. 044-5274 062

Lärare inom småbarnspedagogik: Sofia Häggman
barnskötare: Camilla Wik och Gabriella Ljunggren.


Trollebo avdelning i Forsby, tel. 044-0850 837

Lärare inom småbarnspedagogik: Sarah Hagström
barnskötare: Malin Bondegård
 


Eftis-ledare tel. 044-7557683

Ledare: Lina Ena


Köket, tel. 044-5850 873

Emma Östman, kock


Övriga

Camilla Berg, städare

Fastighetsskötare