Kontaktuppgifter och personal


Daghemsföreståndare Charlotte Sandén, tel. 06-7850 220 eller 044-7750 220


Förskolan Fjärilen, tel. 044-5557 613

Lärare i förskolan: Camilla Viklund och Christina Liljeström
barnskötare: Åsa Nybohm
timresurs: Jessica Lillvik.


Trollsländan, tel. 044-7557 664
Ekorren, tel. 044 7021 609

Lärare inom småbrnspedagogik: Sofie Östman (trollsländan)
lärare inom småbarnspedagogik: Kronholm Camilla (ekorren)
barnskötare Camilla Salo.


Gräshoppan, tel. 044-5850 874

Lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Christine Jansson
barnskötare: Carina Enkvist och Emma Lillsunde


Lysmasken  tel. 044-7557 623

Lärare inom småbarnspedagogik: Sofie Wikblad
barnskötare: Marie Mård
gruppassistent: Carina Nyfelt


Humlan, tel. 044-5274 062

Lärare inom småbarnpedagogik: Sofia Häggman
barnskötare: Camilla Wik och Gabriella Ljunggren.


Trollebo avdelning i Forsby, tel. 044-0850 837

Lärare inom småbarnspedagogik: Sarah Hagström
barnskötare: Charlotta Heikkilä
 


Eftis-ledare tel. 044-7557683

Ledare: Lina Ena


Köket, tel. 044-5850 873

Ann-Christine Österlund, kock


Övriga

Camilla Berg, städare

Fastighetsskötare